De Wondere Wereld Van Maniet Voets
Maniets schilderijen springen zo vrolijk in het oog, dat niemand er aan voorbij kan lopen zonder te kijken. Dieren en fantasiefiguren voeren de boventoon in haar schilderijen, die vaak zo dichtbevolkt zijn dat een krant in Noord-

Holland haar al eens vergeleek met Jeroen Bosch. Nu is het nooit vervelend om met zo'n beroemde collega te worden genoemd, maar de vergelijking gaat in die zin mank dat de helse taferelen van Bosch de volkomen tegenpool zijn van de vriendelijke en onschuldige feestjes die Maniet bouwt.

Ze schildert op een speelse, vaak naïeve en bijzonder fantasierijke manier, die zo vanzelfsprekend lijkt dat je op het eerste oog geneigd bent te denken: dat kan ik ook nog wel. Bij nader inzien valt echter op hoe subtiel de achtergronden en de contrasten

tussen de directe, heldere kleuren gekozen zijn en hoe elk geschilderd wezentje op zijn eigen manier een identiteit heeft gekregen. Soms ook een identiteit die niet lijkt te stroken met de werkelijkheid!

Haar creaties stralen een enorme vrolijkheid en vooral ook optimisme en blijdschap uit,

maar wie goed kijkt ziet ook veel dubbele bodems en overpeinzingen. Het leven is ook voor Maniets creaties niet altijd een lolletje, maar wie een werk van haar onder ogen krijgt zal een glimlach slechts met moeite kunnen onderdrukken en voortaan als een iets gelukkiger mens door het leven gaan!